Začíname s tabletom: prvé spustenie tabletu (1.časť)

http://tv.mojandroid.sk/wp-content/themes/azione